Huzur Yolu

İlim İle İlgili Ayetler ve Hadisler

Sohbete Bağlan

Chat Sohbet ve Muhabbet Odalarına Bağlanın

İslam

İslam Hakkında Bilgiler

İman

İman Hakkında Bilgiler

Kuranımız

Kuranımız

Peygamberimiz

Peygamberimiz

İlim İle İlgili Ayetler ve Hadisler

İlim İle İlgili Ayetler ve Hadislerİslam toplumu içindeki dini tartışmaları ifade eden bir sohbet Sitesidir. Bu sohbetler, diyalog ve fikir alışverişi yoluyla İslam’ın ve ilkelerinin daha derinlemesine anlaşılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu tartışmalarda katılımcılar, Kuran, hadisler (Peygamberimiz HZ. Muhammed’in s.a.v sözleri ve sünnetleri) ve bilimsel yorumlar gibi çeşitli kaynaklardan yararlanarak saygılı ve bilgili sohbetler yaparlar. Sohbet toplantıları, bireylere etik konularda rehberlik arama, dini öğretiler hakkında içgörü kazanma ve kişisel deneyimlerini paylaşarak inançlarını güçlendirme fırsatı sağlar. Atmosfer entelektüel merak, tevazu ve açık fikirlilik ile karakterize edilir. Katılımcılar arasında eleştirel düşünmeyi teşvik ederken, doğru bilgilerin paylaşılmasını sağlamak için akademisyenler veya bilgili kişiler sıklıkla bu oturumları yönetir. İslami sohbet, Müslümanların İslam bilgilerini derinleştirmeleri, ahlaki gelişimlerini teşvik etmeleri ve toplumları arasında güçlü bağlar kurmaları için değerli bir platform olarak hizmet vermektedir.

AYETLER
– De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır. | Tâhâ Suresi – 114

– De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? | Zümer Suresi – 9

– Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar. | Fâtır Suresi – 28

– Andolsun, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun, eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. | Bakara Suresi – 145

– O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.4 Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. | Al-i İmran Suresi – 7

– Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. | Al-i İmran Suresi – 18

– Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükâfat vereceğiz. | Nisa Suresi – 162

– Sonra kıyamet günü, Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: “Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!” Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: “Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kâfirlerin üzerinedir.” | Nahl Suresi – 27

– Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar, “Hamd, bizi mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur” dediler. | Neml Suresi – 15

– Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkâr eder. | Ankebut Suresi – 49

– Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur’an’ın gerçek olduğunu ve onun, mutlak güç sahibi ve övgüye lâyık Allah’ın yoluna ilettiğini görürler. | Sebe Suresi – 6

– Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Size, “Kalkın”, denildiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. | Mücadele Suresi – 11

– Doğrusu size rabbiniz tarafından basîretler (idrak kabiliyetleri) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir. (De ki:) “Ben üzerinize bekçi değilim.” | En’âm Suresi – 104

– Kulları arasından yalnızca, anlama ve kavrama yeteneğine, yani vahiy bilgisine sahip olanlar Allah’tan gereği biçimde korkarlar. | Fatır Suresi – 28

HADİSLER
– Yalnız şu iki kimseye gıbta edilir: Allah’ın kendisine ihsân ettiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse; Allah’ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse. | Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268

– Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. | Buhârî, İlim 10, Humus 7, İ’tisâm 10; Müslim, İmâre 175, Zekât 98, 100

– Allah’a yemin ederim ki, Cenâb–ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. | Buhârî, Fezâilü’l–ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü’s–sahâbe 34

– Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. | Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1

– İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. | Müslim, Vasiyyet 14

– Âlimin âbide üstünlüğü, benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Şüphesiz ki Allah, melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve balıklar bile insanlara hayrı öğretenlere dua ederler. | Tirmizî, İlim 19

islami Sohbet sitesi ve islami bilgiler

– Mümin, cennete girinceye kadar hiçbir hayıra doymaz. | Tirmizî, İlim 19

– Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. | Müslim, İlim 16

– Benim tarafımdan (tebliğ edilen Kur’an’dan) bir âyet bile olsa insanlara ulaştırınız. İsrailoğulları(nın ibretli kıssaları)ndan da haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın. | Buhârî, Enbiyâ 50. Ayrıca bk. Tirmizî, İlm 13

– Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. | Tirmizî, Zühd 14

– İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolundadır. | Tirmizî, İlim 2


Yukarıdaki ayet ve hadislerden de anlaşıldığı üzere İslam dini, ilme çok değer vermekte ve ilim öğrenenlere destek olmayı tavsiye etmektedir. Bu hakikatten hareketle, Vuslat Derneği olarak bizler de eğitim alnında önemli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Türkiye’nin en büyük İslami İlimler Akadamesi olan Erzurum’daki Dev Külliye Projemiz başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ilim ve hafızlık talebesine, yetim hafızlara eğitim, kırtasiye desteği ve burs çalışmalarımız ilme verdiğimiz önemi göstermektedir.

Bu Yazıyı Paylaş:

İlgili Konular

islam

islam

İslam Nedir? Huzur Yolu islam Sohbet Odalarına Hoş Geldiniz. Sohbete Bağlan Chat Sohbet ve Muhabbet Odalarına Bağlanın İslam İslam Hakkında

Allah’ın Dini Kuralları

Sual: (Türk milleti fakir olduğu için hacca gitmemesi gerekir. Çünkü dinimiz israfı yasaklıyor) diyorlar. Bunlara nasıl cevap vermeli?CEVAPDini inançları bozmak için

Copyright 2023 – Huzuryolu.Net Design By CrueL Bu Site sohbet odaları sohbet Siteleri Kelebek Sohbet Chat Siteleri Sohbet Sohbetci Giresun Sohbet Almanya Chat Chat Sohbetci Kuruluşudur
Scroll to Top